Định hướng Hồ Núi Cốc thành trung tâm du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp

Theo Quyết định số 1577/QĐ-TTg ngày 15/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng sinh thái, bảo tồn, thể thao và vui chơi giải trí cao cấp của tỉnh Thái Nguyên và khu vực miền Bắc; là khu vực bảo tồn sinh quyển, rừng phòng hộ bảo vệ lưu vực chính của sông Công, khu vực trồng chè đặc sản có quy mô lớn tập trung có giá trị kinh tế cao cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, gìn giữ văn hoá đặc sắc của các nhóm dân tộc vùng lòng hồ.

Định hướng Hồ Núi Cốc thành trung tâm du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp

Theo quyết định, việc quy hoạch, xây dựng phải gắn liền với bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường, điều kiện tự nhiên, văn hoá để phát triển du lịch, kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đồng thời đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Mục tiêu của quy hoạch này là cụ thể hoá Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên; xây dựng và phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc đáp ứng với các tiêu chí công nhận là Khu du lịch quốc gia. Đặc biệt, nơi đây sẽ được định hướng trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng lớn của quốc gia dựa trên hệ thống cơ sở vật chất, đồng bộ, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của vùng trung du miền núi Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, từ nay đến năm 2025, quy mô dân số khu vực sẽ đạt khoảng 55.000 người và đạt 65.000 người vào năm 2030. Đối với khách du lịch, dự kiến đến 2025 sẽ đạt khoảng 2,5 triệu lượt/năm và đạt 4 triệu lượt/năm vào năm 2030.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.